Categorieën
blog

Zal het gloednieuwe jaar warme Liefde dragen?

Lieve mensen,

HUGO EEN ZALIG NIEUWJAAR tekst
In bijlage een geluidsbestand dat je op elk moment kan beluisteren.
Het is m’n nieuwjaarsboodschap voor jou. Hij is anders dan andere nieuwjaarswensen omdat ik alleen maar mezelf wens te zijn.
Zolang de mens liefde buiten zichzelf zoekt, zal er ellende, verdriet, eenzaamheid, veel onbehagen, ongeluk, disharmonie enz. zijn.
In m’n boodschap vind je een geheim wat hierop neer komt:
“Sluit vriendschap met het kind in je binnenste dan is het niet meer bang om te vragen om de warme Liefde waar het behoefte aan heeft.”
Wanneer je het kind in jou bemind, zal je de moed én de kracht hebben om het Leven op elk moment aan te kunnen.
Dat wens ik je toe in dit gloednieuwe jaar 2015.
geniet tenvolle in 2015
Welkom in m’n praktijk te Brugge of Gent(De Pinte) of bij een activiteit in het Hartsgedragen Ontmoetingshuis te Brugge, Beenhouwersstraat 119
 
warme hartsgedragen groet,
 
Hugo Van Verdegem
Psycholoog & Levenscoach
O474976204
Categorieën
blog

Ultieme waarheden waar nauwelijks iemand over spreekt:

Ultieme waarheden waar nauwelijks iemand over spreekt:

ik moet gaan slapen... 1. Sluit eerst vrede met je gewonde, gekwetste innerlijk Kind.ons innerlijk kind koesteren

 

 

 1. Wordt zelf de ouder van dit innerlijk Kind
 2. Focus steeds op eerlijkheid met jezelf en liefde voor jezelf
 3. Sluit vrede met de Onschuld in je Hart, in je geheeld Hart is het Paradijs.
 4. Laat je denken en Hart een vredesakkoord afsluiten.
 5. Hou steeds voor ogen dat je vanuit de innerlijkheid moet werken, vooraleer er iets fundamenteels verandert in je uiterlijke wereld. Zolang je het buiten jou zoekt, komt het niet of anders gezegd werkt het niet.

Gevolgen wanneer naar je bovenstaande waarheden leeft?

Begin van het einde (het is een proces van jaren):

 1. De strijd tussen hoofd en hart
 2. Einde van de strijd tussen ego en Ziel.
 3. Energieën en krachten buiten ons die ons ontkrachten en ontwrichten, hebben geen vat meer op ons.
 4. Einde van het wantrouwen en oordelen naar jezelf, anderen en de wereld
 5. Dualiteit, afscheiding, verdwaling, vervreemding worden opgelost.
 6. Emotionele verwarringen zoals je ongelukkig voelen, verloren voelen, angsten, twijfels, emotionele pijn (bijv. diep verdriet) die pech, ziekte, ontwrichting in je leven brengen, hebben minder en minder vat op je dagdagelijks functioneren.
 7. Je mag komen bij een basisveiligheid, waardoor je veilig voelt en weer zelfvertrouwen hebt.

Hugo Van Verdegem, 24 November 2014

mezelf in Fra met naam en copyright