Categorieën
blog

Kan de mens Bevrijding en Opstanding kennen zoals we met Pasen vieren? Wat is Christusbewustzijn?

We leven in een bijzondere tijd. De Aarde die meer en meer in de Energie van Het Christusbewustzijn wordt gewikkeld. Maar wat betekent dit?christusbewustzijn Janosh

De naam Christus kan afschrikken maar zie het los van elke vorm van religie en los van de persoon van Jezus. Het gaat hem over de Energie van de innerlijke Christus, de ware Liefde in de mens. De sacrale geometrische tekening van Janosh helpt ons om de energie van het Christusbewustzijn te integreren in wie we zijn als Mens, Ziel én Geest. De mens mag herboren worden, een nieuw leven ervaren op een nieuwe Aarde  vol Bewust-Zijn gebaseerd op de Universele wetten van Liefde, Harmonie én Eenheid!

Zij die me van nabij kennen, weten dat ik een beoefenaar ben van onvoorwaardelijke Liefde. Liefhebben zonder voorwaarden kan je zomaar niet, daarvoor ga je als mens door heelwat transformatieprocessen om het lijden, beproevingen, angsten, oerverlatenheid, eenzaamheid, de dualiteit, goed en kwaad e.d. te overstijgen. Als je de Weg, de Waarheid, het echte Leven bewandelt dan is dit is een ontwakingsweg. Je wordt wakker geschud : je komt van alles tegen, het lijken mislukkingen al dat verlies, pechervaringen, emotionele pijn, tegenslagen. Maar dat is het niet. Het is het slijpen van de diamant in jou. Van de ware talenten in jou, samen met het helen van soms (oer)oude trauma’s en emotionele verstoringen. Jouw zwakten die uiteindelijk sterkten mogen worden, omdat je vormen van innerlijk meesterschap moogt ontwikkelen doorheen de moeilijkheden op je Weg.

Het verkennen, het ervaren van alle soorten Liefde is een beoefeningsweg. Zo werd ik door vallen en opstaan verbonden met wat m’n ziel draagt, wat de zin is van m’n bestaan op Aarde. Ken je Zelf, schreef Plato. Die verbinding met het Hoger Zelf, het Ware Zelf, authentieke Zelf brengt je uiteindelijk bij het besef: wie je werkelijk bent. Durven zijn wie je wezenlijk bent.

de parel in jouWelnu De Parel (de authentieke goddelijkheid die in ieder is) in mezelf vinden én die koesteren, is en blijft de opdracht daar gaat m’n Leven om.

Jeshua vertelt via Pamela Kribbe : “De parel is het spirituele goud van het christusbewustzijn. De parel, dat ben jij. Het is jouw bewustzijn, gelouterd door de ervaringen van talloze levens in dualiteit. Op het moment dat je de parel vindt, is de cyclus rond. “Dit is vaak niet in woorden uit te drukken. In de lage landen hebben we het geluk dat een groot aantal auteurs het Christusbewustzijn hebben verwoord.

Zelf heb ik het geluk gehad en ook velen onder ons om zovele wondere mensen te ontmoeten zoals Pamela Kribbe & Gerrit Gielen, Gabriëla & Reint, Karel & Caroline Van Huffelen, Paul Ferrini, Janosh én menige andere mensen die het Pad van het Christusbewustzijn aan het bewandelen zijn. In Aanwezigheid mogen zijn van een ervaringsdeskundige die vanuit een Hartsgedragen Liefdesbewustzijn door én door leeft is een zegen.De warme Liefde, en grote Wijsheid die in me woont, dat kan ik alleen maar Zijn. Dit ben ik niet als mens alleen, maar grote Liefdeskrachten die door me heen stromen wanneer ik een sessie, een healing, een hartsgedragen meditatie, een workshop, een lezing houdt. Je kan het ervaren op één of meerdere van m’n activiteiten in Brugge of Gent.

Wil je meer weten over het Christusbewustzijn dat in ieder van ons aanwezig is?

Lees bij

*Paul Ferrini :  liefhebben zonder voorwaarden, meer over zijn werk: http://www.paulferrini.com/html/body_dutch.html

IMG_0333hier een foto van mezelf  met Paul Ferrini juni 2012 (in Knokke-Heist)

 

 

 

 

* Janosh: http://www.janosh.com/work/artpage/114  : Christusbewustzijn: Een nieuwe energie is opgestart en zal de komende tijd heersen. Zij die ervoor openstaan, zullen zich gedragen voelen en worden naar het licht geleid. Zij ervaren de terugkeer van hun wezen in zijn authentieke vorm, oftewel: het herboren worden van de ziel. Dit proces kent bijwerkingen. Ervaar je aanvallen van angst, pijn of onrust, weet dan dat dit de laatste weeën zijn alvorens je de sprong naar het Christusbewustzijn maakt. Daarin ontwaak je op een dieper niveau en zal jouw ware essentie aan de oppervlakte komen, opdat jij de gaven van de geest volledig meester bent. Zoals Christus ons het ware potentieel van de mens liet zien, is het nu aan jou om de goddelijke krachten in jezelf te activeren. Geloof in jezelf, wees de magiër die je diep van binnen bent en je zult ontdekken dat je in staat bent tot dingen die de realiteit te boven gaan. De frequentie van Christusbewustzijn helpt je om contact te maken met de goddelijke creatiekracht die in jou verborgen zit. 

* Karel (1947-2010) en Caroline Van Huffelen:

“Het Christusbewustzijn is in ieder van ons aanwezig. Het is ons werkelijke wezen.
“de ware hand van de Godin zorgt voor de initiatie in het Christusbewustzijn:
de versmelting van het mannelijke en het vrouwelijke in ieder mens. Wanneer het mannelijke en het vrouwelijke principe worden verenigd, in het hart, ontstaat het Heilig Huwelijk.”

* Gabriela Levin en Reint Gaanstra: http://www.openbaringen.com/

Het Christusbewustzijn is onvoorwaardelijke liefde dat zich bewust is van de eigen Goddelijkheid. Een mens die onvoorwaardelijke liefde ervaart, houdt tegelijkertijd van zichzelf en van de medemens en is zich bewust van de eenheid van beide. Deze mens accepteert alles zoals het is. Het Christusbewustzijn is een vorm van liefde dat de verbinding vormt tussen alles wat bestaat in het Universum en dat ook weet dat het de essentie van het Goddelijke vormt.

* Pamela Kribbe en Gerrit Gielen: http://www.pamela-kribbe.nl/ In het artikel de Nieuwe Aarde I kan je dit lezen over het Christusbewustzijn: http://pamela.jeshua.net/b1.htm

Graag wil ik dit artikel eindigen met de laatste woorden van Karel & Caroline Van Huffelen : “We zijn allemaal op zoek naar één ding: Liefde. Daarom zou ik als laatste iedereen mee willen geven:Heb Lief. Heb oneindig Lief! Voel liefde voor de Aarde, voor de Natuur, voor Jezelf (Eigenliefde) en uiteindelijk voor de Ander. Niet als man en vrouw, maar voor de andere Mens, want Ik ben een andere Jij!”

Tekst & samenstelling van dit artikel:

Logo hartsgedragen big

Hugo Van Verdegem, Hartsgedragen Bewustzijnswerker

Pasen 2015

Print Friendly, PDF & Email

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.