Categorieën
blog pure Liefde

Liefde en zielsrelaties zijn belangrijk

“In de ontmoeting van geliefden kan er een extase zijn – een diepe verbondenheid. Een oplossing van je eenzaamheid al was het maar voor enkele momenten én dit geeft zo’n hoop en verlangen dat er een soort afhankelijkheid kan ontstaan tussen geliefden die je terugwerpt op je eigen eenzaamheid. Het is namelijk zo wat je ervaart in de zielsdimensie met de ander dat is een prachtige opening, een stimulans om dieper tot jezelf te komen maar de schoonheid, de verwondering en de vervoering die je ervaart in een liefdescontact moet nog wel geaard worden dwz verbonden met je aardse persoonlijkheid die een geschiedenis heeft, die pijnen, verwarringen meedraagt, die ontmoedigd is geraakt . Een werkelijk liefdescontact raakt beide uitersten aan. Een zuiver liefdevol belangeloos contact waarin jij je eigen ziel herkent en dieper verstaat en aan de andere kant de uitersten: afhankelijkheid, verlorenheid, vastklampen aan de ander, niet op eigen benen willen of kunnen staan. Deze uitersten roept het op en als dit gebeurd – veroordeel daar jezelf niet om want dit is de dynamiek die door de romantische liefde in gang wordt gezet. Het is bijna de bedoeling dat de Liefde uitersten in je omhoog haalt.

Het is niet de bedoeling van een Zielscontact dat je alleen maar Licht en Vervoering beleefd.

Het raakt juist ook de onbelichte delen aan: je angsten, je gevoel van onwaardigheid of onzelfstandigheid. Daarom is de Liefde heel uitdagend én tergelijk onmisbaar want zo’n verdieping vindt je bijna nergens. Wat je kan helpen om deze uitersten van gevoelens, de intensiteit ervan, de wanhoop die je soms ervaart omdat beter te dragen – wat je kan helpen – is zelf veelvuldig contact maken met je ziel, met de dimensie van je ziel. In vroegere tijden wist men dit ook én was spiritualiteit vooral gericht op het maken contact met de andere wereld of de ziel via alleen-zijn, solitair leven als een religeus leven als monnik of non toegewijd aan het geloof. Maar in deze tijd is het anders het blijft zeer noodzakelijk om in diep contact met jezelf te treden én de alleenheid ruimte en tijd voor jezelf creeeren, met jezelf kunnen zijn in ontspanning is buitengewoon belangrijk. Ook zelf creeëren – doen wat je hartsverlangen je ingeeft – voor jezelf staan is belangrijk. Maar relaties vormen daarnaast een belangrijke bron van zelfkennis én verdieping én via de ander kun je groeien, heler worden soms via heel moeilijke emoties maar toch in verbinding met diegenen die bij jou horen. De tijd van afzondering en kluizenaarsschap is eigenlijk voorbij, hoe waardevol dit soms ook kan zijn. Het is in verbinding met elkaar dat jullie een groot geschenk kunnen geven. Het voelt niet altijd licht aan maar in potentie kunnen relaties je heel diep thuisbrengen bij jezelf en de zielsdimensie verbinden met de aardse dimensie. Én ik wil afsluiten met te zeggen: JE BENT NOOIT ALLEEN.

Je bent verbonden met je Ziel, er zijn gidsen, Geliefde Zielsverwanten die altijd met jou verbonden zijn ook al voel je dit niet altijd. ER IS LIEFDE VOOR JOU, ER IS HULP EN STEUN – in VERBINDING KOM JE VERDER! Vertrouw erop dat het leven in jou voortdurend iets aanreikt wat je helpt in verbinding te groeien en jezelf te worden. Dank je wel.” Tijdsfragment 15’-22’ (Maria Magdalena via Pamela Kribbe uitgesproken te Brugge, dinsdag 24 januari op een workshop met 10 mensen)